2011-2012 Dönemi Makale Konuları

2011-2012 ESAM Feraset ve Siyaset Akademisi Makale Konuları

Sekülerizm ve İslam Dünyasına Etkileri
Medyanın Bireylerin Kimlikleri Üzerine Etkileri
Medyanın Kültürel Kodlar Üzerine Etkileri
Popülerizm ve Müslümanın Şahsiyeti
Modern Gençliğin Okuma Alışkanlıkları ve Rol Modelleri
Amaç-Araç İlişkisi Kapsamında Müslümanın İlkeleri
Kültürel Buhranlarımız
Eşyanın İnsana Egemenliği
Bireyselcilik/İndividualizm
Toplumsallaşma/Siyasal Toplumsallaşma
Sosyal Medya ve Asosyal İnsan Modelleri
Din Algısı, Kültür ve Yaşam Biçimi
Arap Baharı / Toplumsal Başkaldırı
Milliyetçilik / Millilik / Özbenlik
Modern Müslümanın Zaman Algısı
Ermeni Soykırımı Meselesi/ İddiaları
Dersim Olayları
Şeyh Sait İsyanını Konjonktürel Karşılığı
Kürt Sürgünü
Kürt Kimliğinin Siyasal Temsili
Kürt Siyasetinin Sol Söylemi
Arap Dünyasında Türkiye
İslami Hareketlerin Sistem Görüşleri
İslami Eğitimin Modern Karşılıkları
Finans Kurumlarının Kapitalist Ekonomideki Yeri
İş – Emek – Sermaye İlişkisi
Asgari Ücret ve Asgari Yaşam
Sendikal Düzen
Ortadoğu ve Batı Arasında Türkiye
İşgal Sonrası Irak  ( ABD’nin Irak’tan çekilişi – İç Dengeler – Bölgesel Dengeler )
Yeni Yaşam Merkezleri: AVM’ler
Toplumsal Yıkım: Boşanmalar
Mavi Marmara, Filistin ve Gazze
Özel Günler ve Tüketim
Kamusal Alanda Kadın
İslam, İnsan ve Çevre
Trafikte İslam
Haklar ve Ödevler
İslam ve Diğer Çağdaş Sistemler (Kapitalizm, Sosyalizm,  Liberalizm)
Ulusalcılık
İslamda Devlet Modeli
28 Şubat’ın Etkileri
Toplumsal Muhalefet
İktidar ve Yandaş Medya
11 Eylül ve İslamafobia
Toplumsal Akıl Tutulmaları (Deprem, Medya, Siyaset vs.)
Yeni Bir Dünya Niçin ve Nasıl?
Helal Gıda, Yaşam ve Siyaset
Türkiye’nin Şark Meselesi
İslami Hareketlerin Ahlaki Temelleri
İslami Hareketlerin Fikri Temelleri
İslami Hareketlerde Gençliğin Rolü
İslami Hareketlerde Kadın ve Eylemsel Rolü
Modern Dünyada Gelenekçilik
Dil (vs.) ve Düşünce İlişkisi
Kolektif Düşünce, Kolektif Eylem ve Kültürel Kodlar
Duygu Sosyolojinde İslami Hareketlerin Temel Argümanları
Gelenek ve Modernite Arasında İnsan Sistemleri
Siyasette Kem Alât ve Kemâlat 

Makale konusunu seçen arkadaşlar İsimleri ile birlikte ferasetvesiyasetakademisi@gmail.com adresine konularını bildirsinler.

About admin